Održan četvrti susret grupe podrške na temu  “Borba i podrška”

“U prostorijama KJU Porodično savjetovalište održan je četvrti susret grupe podrške za korisnike sa hroničnim boestima i njihove porodice, a u saradnji sa Udruženjem oboljelih od Morbus Crohna i Ulceroznog kolitisa BiH. Tema susreta je bila “Borba i podrška”, a u radu su, kao i inače, korištene psihodramske i akcione tehnike.”