Odražano predavanje za roditelje Srednje trgovačke škole

Na poziv J.U Srednja trgovačka škola u četvrtak, 19.02.2015.g. predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“ održali su predavanje za roditelje učenika ove škole o temi “Pubertet i adolescencija – roditelji kao podrška”.

Srednja trgovačka

 Ukazivanje na to kako neadekvatno reagiranje na adolescentske krize i loša komunikacija sa djecom može doprinijeti pojavi nepoželjnih oblika ponašanja kod adolescenata, te izazvati poteškoće sa školskim učenjem bilo je cilj ovog predavanja.

 Kroz interaktivno predavanje roditelji su imali priliku osvijestiti važnost i mogućnosti pravilnog prevazilaženja razvojnih kriza koje prate period adolescencije poboljšanjem komunikacije između roditelja i djece, te važnost kvalitetne saradnje sa školom.

 “Poticanjem na kvalitetniju komunikaciju te upućivanjem roditelja na mogućnosti pozitivnog djelovanja na djecu željeli smo unaprijediti njihove roditeljske kompetencije, te doprinijeti boljem razumijevanju krize sa kojom se adolescenti suočavaju” – istakla je predavačica Mahira Poljak.