Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama 

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama koji se obilježava 15.6.2024 godine jučer je u prostorijama Centra za djecu i omladinu, Novo Sarajevo održan skup na temu „Sigurno, dostojanstveno i zaštićeno u trećoj životnoj dobi“, u organizaciji Udruge “Srce za bližnje” i KJU “Porodično savjetovalište”. Ispred Savjetovališta skupu su prisustvovali direktor, Osman Šaljo i stručni savjetnik za prevenciju i ranu intervenciju Amer Šenderović, panelista na pomenutom skupu.

Skup je okupio stručnjake, aktiviste i predstavnike iz različitih institucija vladinog i nevladinog sektora i lokalnih zajednica kako bi razmotrili konkretne korake u podizanju svijesti, poboljšanju pravne zaštite te pružanju podrške starijim osobama koje su žrtve nasilja. U početnom predstavljanju kao jedan od organizatora direktor KJU „Porodično savjetovalište“ Osman Šaljo stakao je važnost zajedničkog djelovanja u suzbijanju ovog ozbiljnog društvenog problema.

Predstavnik i panelista na skupu ispred KJU “Porodično savjetovalište” Amer Šenderović, izjavio je da ovaj skup predstavlja korak naprijed u stvaranju sveobuhvatnog odgovora na problem nasilja nad starijim osobama, naglašavajući hitnost zajedničkog angažmana svih sektora društva u promicanju poštovanja i zaštite prava starijih osoba.

Na kraju učesnici sa skupa su kao zaključak istakli važnost implementacije efikasnih zakonskih mehanizama koji bi osigurali zaštitu starijih osoba od nasilja, kao i potrebu za unapređenjem socijalnih usluga i jačanjem sigurnih mjesta koja bi pružila utočište žrtvama. Također, naglašena je i uloga civilnog društva i povezivanju sa javnim sektorom u pružanju podrške i zaštiti starijih osoba, te su istakli važnost edukacije javnosti o posljedicama nasilja nad starijim osobama.