Obilježen Dan porodice

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana porodice, KJU „Porodično savjetovalište“ i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom KS: Savez Sumero, Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS, Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS,  u ponedjeljak, 15.05.2017.g. na Trgu oslobođenja – „Alija Izetbegović“ kroz  promotivni materijal i razgovor sa građanima predstavili su projekat „ZaJedno“.

Cilj ove aktivnosti je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskrimanicije po bilo kojoj osnovi.

U cilju promocije porodice i porodičnih vrijednosti aktivnost je podržao i Adnan Podžo, direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad”, te ovom prilikom građanima predstavio hraniteljstvo u Kantonu Sarajevo. Manifestaciji su prisustvovale i mnogobrojne ličnosti iz javnog života: Ivica Šarić, dogradonačelnik Sarajeva, Nedžad Begović, Nuno Arnautalić, Mustafa Hasani, Jasna Duraković, ef.Muhamed Velić, Almir Panjeta i mnogi drugi.

Intencija je da ove aktivnosti dobiju kontinuitet kroz plan i program odjeljenskih zajednica osnovnih škola kako bi kontiuirano poticali važnost jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na način njihovog ispoljavanja.

Posebno izdvajamo udruživanje kapaciteta kroz umrežavanje, kako organizacija koje tretiraju oblast inkluzije, tako i spoj institucionalnog sektora sa civilnim društvom.