Obilježavanje dana KJU”Porodično savjetovalište”

Povodom obilježavanja 18 godina svog postojanja, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ organizirala je Konferenciju „Savjetovanje kao podrška porodici u riziku“ koja je održana u Sarajevu dana 29.03.2019. godine.

Na Konferenciji su, pored ostalih, bili prisutni predstavnici obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sektora te predstavnici raznih nevladinih organizacija sa kojima je Ustanova imala dugogodišnju saradnju.

Za aktivno učešće i doprinos razvoju Ustanove, tom prilikom, dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima i institucijama.

Prijedlozi  Konferencije:

  • Savjetovanje je veoma značajna društvena djelatnost koja pozitivno utječe na pojedinca i na cjelokupnu zajednicu.
  • Savjetodavno-terapijski rad i intervencija u zajednici su u saradničkom odnosu i predstavljanju povezane djelove istog narativa pružanja psihosocijalne podrške.
  • Neophodna je podrška svih subjekata koji su odgovorni za ovaj sektor kako bi na vrijeme mogli prepoznati značajne društvene probleme i pružati adekvatnu podršku porodicama u riziku.
  • Savjetodavno – terpeutski rad i rad u zajednici (primarna prevencija) neophodna su podrška i pomoć porodici.
  • Potrebno je jačati savjetodavno – terapeutski rad i rad u zajednici kao podrška i pomoć porodici.