Mladi za mlade – 2014

11Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište” Sarajevo u saradnji sa Omladinskom informativnom agencijom realizirala je sedmi ciklus projekta “Mladi za mlade” koji je trajao u periodu april-juni 2014.g.

Cilj ovog projekta je osposobljavanje adolescenata-lidera u dobi od 15 – 18 godina za pozitivno vršnjačko djelovanje u socijalnom okruženju, kao oblik preveniranja rizičnih pojava i nepoželjnih modela ponašanja adolescenata.

Projekat je realiziran kroz šest interaktivnih radionica u kojima je učestvovalo 19 učenika motiviranih za pozitivno djelovanje u svom socijalnom okruženju iz 7 srednjih škola: Srednja medicinska škola, Gimnazija “Obala”, Prva gimnazija, Peta gimnazija Željeznički školski centar, KŠC “ Sv.Josip” i SŠ “ 28 juni” Istočno Sarajevo.

Učesnici su kroz ove radionice, putem diskusije, inetraktivnih vježbi i igara usvojili vještine nenasilne komunikacije, stekli nova znanja o oblicima rizičnog ponašanja i komuniciranja što će im omogućiti da ih na vrijeme prepoznaju, djeluju na njihovoj prevenciji  i prije svega izbjegnu u kasnijim odnosima sa okolinom i porodicom.

Na ovaj način mladi postaju aktivniji u rješavanju konfliktnih situacija i spremnije preuzimaju odgovornost za vlastitu budućnost i budućnost svojih vršnjaka, te pozitivno utječu na druge, što potvrđuju i izjave nekih od učesnika projekta:2

  • „Program „Mladi za mlade” je jedan od najboljih i po mom mišljenju najkorisnijih projekata za mlade lidere na kojem sam imala priliku i čast da učestvujem. Smatram da nudi jako bitne informacije mladima o temama koje ih se tiču, te mogućnost da usavrše svoje vještine i ključne kompetencije. Nadam se da će se ovaj projekat nastaviti realizirati i u budućnosti budući da je zaista, jedan od onih koji su mi promjenili život, a smatram da i drugi mladi trebaju dobiti tu priliku.” Saša Jovljević
  • Svi seminari ove vrste pružaju dobra znanja iz komunikacijskih vještina, vrsta nasilnog i nenasilnog komuniciranja što će nam sigurno pomoći u navedenom vremenu pri pomoći vršnjacima.” Adnan Lukač
  • „ Po prvi put učestvujem u jednom ovakvom projektu. Dosta toga sam naučila i puno ljudi upoznala. Što se tiče onoga što sam naučila, brzo neću zaboraviti, jer je vezano za život. Drago mi je što sam dio ovoga.”Zerina Polutak

Velika motiviranost učesnika te iskazana potreba mladih za radom koji pospješuje njihov aktivizam i rješavanje problema u njihovom okruženju, obavezuje nas da  nastavimo realizacije projekta „ Mladi za mlade” i u 2015.g.

Atmosferu sa realizovanih radionica možete pogledati na linku MULTIMEDIA/FOTO.

Write a comment