Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS: Podrška programima prevencije profesionalnog stresa kod nastavnika

Na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište sprovela je anketiranja nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo o problematici profesionalnog stresa, te je organizirala nekoliko stručnih predavanja o toj temi. O tome su danas razgovarali resorni ministar Elvir Kazazović i direktor ove javne ustanove Senad Alić.

Kako je istaknuto, predavanje “Stres kod nastavnika” održano je u 15 osnovnih i srednjih škola za ukupno 375 nastavnika. Oni su imali priliku da putem standardiziranog upitnika procijene nivo vlastitog stresa.

“Rezultati su pokazali da je veliki broj nastavnika izložen visokom nivou stresa, ali i to da su nastavnici u osnovnim školama procjenjivali znatno viši nivo stresa u odnosu na nastavnike u srednjim školama. Kao faktore koji najčešće izazivaju stres, navodili su lošu saradnju sa roditeljima učenika, najčešće je to pritisak roditelja zbog ocjena djece ili nepriznavanje problema u dječijem ponašanju, potom neadekvatne uslove rada, povećanje administrativnih poslova koji im ne ostavljaju dovoljno vremena da se posvete odgoju i edukaciji djece, nemotiviranost učenika kao i narušene međuljudske odnose”, naveo je ovom prilikom direktor Alić.

Ministar Kazazović je istakao važnost prevencije ove pojave, jer stres negativno utiče na zdravlje i ponašanje nastavnika, ali i na njihovu radnu sredinu i učinak, umanjuje kvalitet nastave i povećava učestalost izostajanja s posla.

“Nastavnici se svakodnevno susreću sa različitim stresnim i izazovnim situacijama, a u isto vrijeme od njih se očekuje da pruže podršku učenicima i njihovim roditeljima, kao i da pozitivno utječu na psihofizički razvoj učenika. Kako bi mogli adekvatno odgovoriti zahtjevima koji se pred njih postavljaju, potrebno im je osigurati dodatnu psihosocijalnu podršku, koja nije važna samo njima, nego i učenicima i njihovim roditeljima, školama u kojim su zaposleni, te cijeloj društvenoj zajednici”, istakao je ministar Kazazović.

Kazao je da će Ministarstvo podržati nastavak realizacije stručnih predavanja o ovoj problematici ali i brojnih preporuka koje je u vezi s tim dalo Porodično savjetovalište. One se između ostalog odnose na poboljšanje radnih uslova u školama, pokretanje raznovrsnih programa za profesionalnu i druge vrste pomoći nastavnom osoblju u cilju reduciranja stresa, te organizaciju edukacija i profesionalnih usavršavanja za nastavnike kako bi se mogli adekvatno suočiti sa različitim izazovima u profesiji.

 Izvor:mediha.zugic 04.04.2017