Infografika : Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

U povodu obilježavnaja Međunarodnog dana prevencije vršnjačkog nasilja, KJU „Porodično savjetovališe” u saradnji sa JU „Srednja  škola za saobraćaj i komunikacije“ održat će radionicu sa ciljem predstavljanja  projekta „Civilna hrabrost“ i podizanja svijesti o spriječavanju nasilja među mladima.