Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

KJU“Porodično savjetovalište“ u svakodnevnom radu posebnu pažnju posvećuje borbi protiv nasilja općenito, s posebnim fokusom na vršnjačko nasilje, kao i pružanje  psihosocijalne podrške onima kojima je ona potrebna.

Sa željom da pošaljemo jasnu poruku da smo spremni s suprotstaviti se nasilju i boriti se za sigurnije okruženje svakog učenika i pojedinca, obilježili smo Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja zajedno sa  tri osnovne škole,“Osman Nuri Hadžić”, “Skender Kulenović” i “Ćamil Sijarić”, organizirajući šetnju i okupljanje od preko 800 učenika ispred Osnovne škole “Skender Kulenović”.

Učenici iz triju škola, od petog do devetog razreda, sa svojim nastavnicima i uposlenicima KJU“Porodičnog savjetovališta“ su nosili ružičaste majice kao simbol podrške, nade i zajedništva.

Značaj podizanja svijesti o nultoj stopi nasilja među učenicima, s ciljem prihvaćanja različitosti i promocije tolerancije, empatije i poštovanja među ljudima, prepoznala je i Općina Novi Grad koja je podržala ovu aktivnost.

S osjećajem ponosa zbog velikog broja učesnika i podrške koju smo imali u organizaciji same aktivnosti zahvaljujemo se našim partnerima, menadžmentu, uposlenicima i učenicima osnovnih škola “Osman Nuri Hadžić”, “Skender Kulenović” i “Ćamil Sijarić”.