Međunarodna konferencija „Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i savremene spoznaje“

Na Fakultetu političkih nauka održana je međunarodna konferencija „Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i savremene spoznaje“.  

Na konferenciji je učestvovalo oko 100 učesnika (socijalnih radnika, pedagoga, psihologa, psihoterapeuta, studenata socijalnog rada)  iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.  

Glavni cilj konferencije bio je predstaviti savjetovanje kao profesionalni odnos koji je namijenjen osnaživanju pojedinaca/ grupa kako bi živjeli kvalitetniji život. Pored teorijskih razmatranja o važnosti unapređenja savjetodavnog rada u Bosni i Hercegovini i regionu, konferencija je bila prilika da stručni djelatnici iz područja mentalnog zdravlja aktivno učestvuju i predstave profesionalna iskustva u radu sa pojedincima, djecom, mladima, bračnim partnerima i porodicama u prevazilaženju životnih teškoća uz pomoć savjetodavnog rada. 

Organizacioni odbor konferencije čine: prof.dr. Sanela Šadić i doc.dr. Anida Dudić-Sijamija sa Univerziteta u Sarajevu, te prof.dr. Gordana Berc, prof.dr. Slavica Blažeka Kokorić i prof.dr. Maja Laklija sa Sveučilišta u Zagrebu. 

U pozdravnom obraćanju, prisutnima su se obratili dekan Fakulteta političkih nauka, prof.dr. Sead Turčalo i šefica Odsjeka za socijalni rad, prof.dr. Sanela Bašić. 

U plenarnom dijelu, izlaganja su predstavile prof.dr. Gordana Berc sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr. Anita Burgund Isakov sa Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, doc.dr. Anida Dudić-Sijamija, sa Odsjeka za socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te mr.sc. Elma Avdić iz KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo.  

 Na konferenciji su o važnosti savjetodavnog rada u radu sa različitim korisnicima govorile i prof.dr. Sanela Šadić, sa Odsjeka za socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Slavica Blažeka Kokorić i prof.dr. Maja Laklija sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.Sandra Bjelan Guska sa Odsjeka za pedagogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te v.asst. Emina Šarić-Krajišnik sa Odsjeka za pedagogiju, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.  

Stručnjaci iz prakse (socijalni rad, psiholozi, pedagozi, psihpterapeuti) su svoja profesionalna iskustva u savjetodavnom radu predstavili kroz dva panela.  Prisutnima su se obratili: Adila Softić, psiholog i psihoterapeut CTA, ECP holder  iz JZU „Zavod za bolesti ovisnosti ZDK“ Zenica, Tanja Tankosić Girt, psihologinja, EAP porodična sistemska psihoterapeutkinja, supervizorka i edukatorka, Sandra Zaimović, geštalt psihoterapeutkinja, magistar socijalnog rada  iz Psihotron.ba, Nermina Vehabović Rudež, magistar psiholoških nauka i psihoterapeut iz Centra za mentalno zdravlje Visoko, te Armina Čerkić, sistemski porodični psihoterapeut i certificirani životni trener iz Instituta „Mentis“. 

Konferencija je organiovana uz podrškuMinistarstva za nauku,visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. 

Izvor: FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNVERZITET U SARAJEVU 22. Novembra 2023.g.