Konferencija “Kako podržati mlade u korištenju medija današnjice?”

Konferencija pod nazivom „Kako podržati mlade u korištenju medija današnjice?“ organizovana 23.09.2019. godine od strane Mediacentar Sarajevo na kojoj su se okupili roditelji, nastavnici, učitelji i odgajatelji iz Bosne i Hercegovine imala je za cilj pokretanja diskusije o navikama mladih i djece pri korištenju medija i o ulozi roditelja i edukatora da omoguće djeci i mladima da sigurno i odgovorno koriste medije. Na održanoj konferenciji ispred KJU „Porodično savjetovalište“ prisustvovali su direktorica Senada Bosno i saradnik Amer Šenderović.

Konferencija je organizovana uz podršku tranzicijskog programa, u sklopu programa Razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i u okviru implementacije projekta „Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost za borbu protiv dezinformacija“.