„Komunikacija: odnos učenik-nastavnik“ – održano predavanje za profesore

 

Na poziv JU Treća gimnazija 16.06.2016. god., Mahira Poljak, stručna saradnica KJU „Porodično savjetovalište“ održala je interaktivno predavanje za 38 profesora ove škole o temi “ Komunikacija: odnos učenik-nastavnik

Kroz interaktivno predavanje profesori su imali priliku osvijestiti važnost i mogućnosti uspostavljanja kvalitetnijih odnosa i učinkovite komunikacije kako bi se izbjegli problemi u realizaciji dobro postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka. Unapređenjem komunikacijskih vještina kod nastavnika omogućava se stvaranje kvalitetnijih odnosa sa učenicima, što doprinosi stvaranju pozitivnog ozračja u školi koje utječe kako na sposobnost učenja, tako  i na cjelokupan razvoj njihove ličnosti.

Komunikacijske vještine su veoma bitna sposobnost svakog nastavnika i temelj uspješnih odnosa sa učenicima, a uspješnost i djelotvornost nastavnika kao odgajatelja sve više ovisi o kvalitetu tih odnosa. Ako komunikacija nije učinkovita razvija se osjećaj frustracije, nezadovoljstva i nesigurnosti kod učenika što može značajno utjecati na rezultate odgojno-obrazovnog rada“ istakla je Mahira Poljak.

Ovo predavanje održat će se i u osnovnim školama:

“Aleksa Šantić” ( 21.06.2016.),”Vrhbosna” ( 23.06.2016.) i “Kovačići” (27.06.2016.).