KJU “Porodično savjetovalište” proslavila 14. rođendan

KJU “Porodično savjetovalište” je 22.marta 2015.g. proslavila svoj 14. rođendan. Na tom dugogodišnjem putu vođeni smo vizijom “funkcionalna porodica – sretno društvo”, a sve u cilju podrške, pomoći i zaštite porodice kao nukleusa društva.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim institucijama i kolegama na stručnoj podršci i kvalitetnoj saradnji koja je potpomogla naš razvoj i djelovanje.

Želja nam je da i dalje našim radom osnažujemo porodične kapacitete i pružamo podršku kako porodici i njenim članovima u spoznavanju, prihvatanju i savladavanju životnih izazova, tako i da potpomognemo razvoj kvalitetne institucionalne saradnje.

                                                                                     Senad Alić, direktor

Kolektiv