KJU “PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE” POZIVA VAS NA SAJAM ZA DIJETE I PORODICU “NAŠI PUTOKAZI”- DJEČIJA NEDJELJA

Vrijeme održavanja: 05.10.2015.g. (12h-18h).
Mjesto održavanja: Dom mladih i plato Skenderija.
Organizatori: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i KJU “Porodično savjetovalište”.
Učesnici: 50 javnih ustanova – šest ministarstava.
Oblasti: obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, sport, sigurnost i boračka zaštita.
Posjetioci: svi građani Kantona Sarajevo.

Sajam “Naši putokazi” nudi:

Predstavljanje 48 institucija i njihovih usluga za dijete i porodicu.
Informacije uz savjete psihoterapeuta, socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, profesora, odgajatelja, sociologa, ljekara, glumaca, muzičara, kustosa, sportista, policajaca.
Predavanja uz preporuke o porodičnim vrijednostima, roditeljstvu, odgoju, podršci djeci sa posebnim potrebama, zdravlju, pravilnoj ishrani, važnosti sporta.
Animacije za djecu kroz poligone, kvizove, kreativne radionice, slikanje, muziku, crtanje, sportske igre, ples, predstave, tramboline.

Više informacija možete dobiti putem tel:033/572-050, email: savsar2001@yahoo.com, FB Fun page KJU “Porodično savjetovalište