KJU “Porodično savjetovalište” okončalo realizaciju aktivnosti u Osnovnoj školi “Mustafa Busuladžić” interaktivnim predavanjem i radionicom za roditelje učenika ove škole

KJU “Porodično savjetovalište” je na poziv škole “Mustafa Busuladžić” realizirala interaktivno predavanje i radionicu za roditelje učenika koji pohađaju nastavu u toj školi. Spomenute aktivnosti realizirane su o temi “Partnerstvo i suradnja porodice i škole-Timski rad siguran put ka uspjehu”.  U ime Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište” aktivnosti za učenike i roditelje je realizirao stručni suradnik prof. Denyel – Ismir Kovač, dok su aktivnosti za učenike realizirane i od strane ostalih stručnjaka iz Odjeljenja za preventivni rad.

Realiziracijom spomenutih aktivnosti se želi preventivnim djelovanjem spriječiti pojava i razvoj neželjenih obrazaca ponašanja kod djece i mladih kroz poticanje i unapređenje aktivne suradnje i partnerstva između roditelja kao prve socijalne skupine s kojom su djeca u stalnoj interakciji i one druge jednako važne I neizostavne a to je “škola”.

Veliki značaj se polaže u taj veoma važan način djelovanja unutar čarobnog “zlatnog trougla” djeca-nastavnici-roditeljigde se kroz otvorenu komunikaciju, aktivnu uključenost te razmjenu korisnih informacija sužava prostor za manipulaciju, neznanje, neupućenost a samim tim i razvoj neželjenih situacija koje bi mogle biti na štetu djece, nastavnika a svakako u konacnici i roditelja.

Intencija je da se preventivnim djelovanjem kroz ovaj model rada svakako da doprinos na osnaživanju intrapersonalnih kapaciteta pojedinaca (roditelja) za kvalitetnu I otvorenu komunikaciju i pozitivno rješavanje konflikta ukoliko do toga dođe.

Svim učesnicima je upućen poziv da se u slučaju prepoznavanja potrebe za radom sa stručnjacima i iz drugih Odjeljenja u KJU ”Porodično savjetovalište” mogu putem telefona 033 572 050 i 033 209 112 obratiti u Savjetovalište, te za sebe ili za cijelu obitelj zakazati termin za savjetovanje i/ili terapijski tretman.