IZLAGANJE RADA „ISKUSTVA I IZAZOVI U PRIMJENI SISTEMSKOG PRISTUPA U INSTITUCIONALNOM OKVIRU U BIH“ NA 11. EVROPSKOM KONGRESU SISTEMSKE PORODIČNE PSIHOTERAPIJE

Stručne savjetnice za savjetodavno-terapeutski rad Meliha Fejzić i Nataša Kahrimanović predstavljale su KJU “Porodično savjetovalište“ na 11.Evropskom kongresu sistemske psihoterapije Evropskog udruženja porodične terapije (EFTA) pod nazivom „Sistemske interferencije i rezonancije“.

Trećeg dana kongresa 09.09.2022.godine kolegice su izlagale svoj rad na temu „Iskustva i izazovi u primjeni sistemskog pristupa u institucionalnom okviru u Bosni i Hercegovini“ tokom kojeg su predstavile rad KJU “Porodično savjetovalište“ ali i iskustva i izazove sa kojima se uposlenici Odjela za savjetodavno-terapeutski rad svakodnevno susreću u radu. Nakon usmene prezentacije rada slijedila je diskusija sa drugim stručnjacima iz cijele Evrope tokom koje se razgovaralo o važnosti psihoterapije u oblasti zaštite mentalnog zdravlja, njenog značaja u rješavanju izazova sa kojima se ljudi susreću u odnosima sa bliskim ljudima i širim društvenim okruženjem.

Kongres se održavao u Cankarjevom domu, Teološkom fakultetu i SFU u Ljubljani u periodu od 07.09.2022. do 10.09.2022.godine.