Izazovi roditeljstva u prvom razredu

Na poziv OŠ „Osman Nuri Hadžić“ u periodu od 02.10. – 23.10.2019. godine realizirane su četiri edukativne, interaktivne radionice za 55 roditelja djece koja pohađaju prvi razred osnovne škole na temu „Izazovi roditeljstva u prvom razredu“. Cilj predavanja je osnaživanje i unapređenje roditeljske uključenosti i kompetencija za kvalitetniju adaptaciju djeteta u školi.

Roditelji su proširili svoja znanja o korisnosti osmišljavanja i provođenja zajedničkog vremena roditelja i djece, o važnosti osamostaljivanja djeteta u ovom uzrastu, o potrebi svoje uključensoti u poticanju i razvijanju radnih navika kod djeteta i dosljednosti u provođenju istih, o važnosti svakodnevne komunikacije između roditelja i djeteta, te socijalizacije djeteta sa vršnjacima i odraslima kao aspektom kvalitetnije socijlane adaptacije u školi.