Sastavni dio djelatnosti Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ jeste i ispitivanje socijalno-psiholoških pojava i fenomena porodice, njenih članova i drugih društvenih grupa u cilju unaprijeđenja postojeće prakse u savjetovalištu i psiho-socijalnoj mreži.

 

Naučno-istraživački rad naše djelatnosti podrazumijeva angažovanje vanjskih saradnika iz akademske zajednice, a dobiveni rezultati se implementiraju u našoj, ali i praksi drugih institucija.

 

Razvojno-istraživački rad naše djelatnosti podrazumijeva primjenu razvojno-istraživačke tehnologije u projektima primarne prevencije. Naime, svaki preventivni projekt se realizira po internom tehnološkom procesu koji obuhvata faze predistraživanja i istraživanja u cilju procjene potreba u zajednici, artikulacije rezultata istraživanja u formi projekata primarne prevencije, monitoring i evaluaciju postavljenih ciljeva i efektivnosti projekta, te njegovo inoviranje i razvijanje u skladu sa evaluacionim preporukama. Ovakav pristup osigurava realizaciju projekata na osnovu stvarnih potreba korisnika, te nastanak metodološki utemeljenih i inovativnih projekata koji teže modelu primjenjivom za širu populaciju.

 

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ provodi i različite vrste sondiranja, akcionih i evaluacionih istraživanja u porodicama, školama, organizacijama i drugim specifičnim grupama u skladu sa potrebama i zahtjevima savremenog društva.