Iniciranje zajedničke saradnje

Na inicijativu KJU „Porodično savjetovalište17.02.2016.g. održan je sastanak sa Amelom Dautbegović, ministricom  za rad, raseljena lica i izbjeglice KS, prof.dr Suadom Buljubašić, šeficom Odsjeka za socijalni rad i  direktorima kantonalnih javnih ustanova iz socijalne zaštite.

Iniciranje zajedničke saradnje

Na sastanku je dogovoreno sačinjavanje Protokola o međusobnoj saradanji koji će  definirati zajedničke aktivnosti između resornog Ministarstva, Fakulteta političkih nauka i javnih ustanova iz socijalne zaštite.

Također, u cilju unapređivanja zajedničkog rada, te povezivanja teorije i prakse socijalnog rada, prisutni su dogovorili izradu zajedničkog programa djelovanja koji bi obuhvatio aktivnosti svih ustanova čime bi se postigla multisektorska saradnja.

Potpisivanje Protokola o saradnji i izrada zajedničkog programa djelovanja planirana je u mjesecu martu 2016.godine.

Write a comment