Građanska hrabrost 2019

U pravcu preventivnog djelovanja i sprječavanja pojave nasilja među djecom i mladima stručni saradnici KJU „Porodično savjetovalište“ su za 22 mladih koji pohađaju JU „Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo“ realizovali programsku aktivnost pod nazivom „Građanska hrabrost“.

U periodu april – maj 2019. godine realizovana je vršnjačka edukacija za 22 mladih koja je sačinjavala sedam interaktivnih radionica usmjerenih u pravcu razvijanja svijest o postojanju i prepoznavanju nasilja.

Kroz ovu aktivnost mladi su iskustveno prolazili teme od suočavanja sa vlastitim predrasudama, stavovima i mišljenjima o nasilju, preko prepoznavanja ranih znakova izloženosti nasilju, sve do razvijanja osjetljivosti i načina prevencije i podrške u kriznim situacijama. Kroz razvijanje ličnih kompetencija učesnici ovog projekta su osposobljeni da sa svojim vršnjacima rade na prepoznavanju i prevenciji različitih oblika nasilja.