Godine su samo broj … 

Dana 07.12.2022. godine (SRIJEDA), Kantonalna javna ustanova ”Porodično savjetovalište” bila je domaćin međugeneracijskog interaktivnog druženje, osobe treće životne dobi sa prostora KS, pod specifičnim nazivom “Godine su samo broj”. Naime, cilj današnjeg susreta bio je promocija socijalne uključenosti u svim životnim fazama, posebno sa aspekta zrele životne dobi.

S tim u vezi današnjem druženju koje je imalo karakter interaktivnog susreta prisustvovalo je približno 80 korisnika iz nekoliko centara i to: korisnici Centra za zdravo starenje Ilidža Sarajevo na čelu sa menadžmentom – koordinatorica Centra Adnana Podrug, sa saradnicom Ajlom Mraković, korisnici Centra za promociju i unapređenje zdravlja Generacija“ na čelu sa menadžmentom – direktor Centra Mahir Selmanović, koordinatorica mreže centara u Općini Centar Emina Mašić, te medicinska sestra Anesa Tafro, korisnici Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo na čelu sa menadžmentom – direktorica Edina Bašić, sa saradnicom Lejlom Hasić, te korisnici Centra za aktivno i zdravo starenje Novi Grad  na čelu sa njihovim menadžmentom – Selma Spaho.

Tokom navedenog interaktivnog druženja prisutnim se obratio direktor KJU “Porodično savjetovalište”, Osman Šaljo, i stručni saradnik Amer Šenderović i tom prilikom su predstavljene usluge i mogućnosti daljnje podrške. Također doneseni su određeni zaključci , te su usaglašeni i dogovoreni budući pravci djelovanja i aktivnosti na polju promocije socijalne uključenosti osoba treće životne dobi.

Koristimo ovu priliku da izrazimo zahvalnost pokrovitelju današnjeg druženja, a to je Općina Ilidža, na ćelu sa njihovim načelnikom Nerminom Muzurom. Zahvalnost ide i svim uposlenim u Savjetovalištu koji su zaslužni za današnje vrlo uspješno druženje i predano su radili na organizaciji ovog značajnog susreta, te menadžmentu javnih ustanova u sistemu socijalne zaštite (KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja; KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”) koji su svojim  resursima bili podrška u realizaciji. Također, zahvalnost u realizaciji ide i menadžmentu Centra „Generacija“ koji SU za današnje druženje sa svojim partnerima Salvus, Farmamak i CARE390,, obezbjedili medicinsko savjetovalište i prigodne poklone za sve prisutne.  Uporedo sa navedenim druženjem za sve učesnike obezbjeđen je ručak i osvježenje. Djelić atmosfere današnjeg druženja pogledajte na fotografijama koje smo zabilježili.