Donacija za KJU „ Porodično savjetovalište“

 

KJU „ Porodično savjetovalište“ primila je 11.07.2014.g. laptop kao donaciju od BOC_DONACIJA firme BOOC d.o.o koji će olakšati i poboljšati realizaciju svakodnevnih aktivnosti  naše ustanove.

Ovu donaciju direktoru  KJU „ Porodično savjetovalište“ Senadu Aliću uručio je  gdin Zijad Škamo, direktor firme BOOC i predsjednik udruženja „ Zlatnog ljiljana“ i „ Zlatne policijske značke“ općine Centar.

„ Zahvaljujemo direktoru i firmi BOOC  (osnovana od strane šest boračkih udruženja općine Centar) na ovoj donaciji koja će utjecati na poboljšanje procesa rada naše ustanove. Kao ustanova koja pruža širok dijapazon psihosocijalnih usluga građanima Kantona Sarajevo, drago nam je kada drugi prepoznaju naše potrebe i time potpomognu da naše usluge ojačamo“- kazao je Senad Alić, direktor KJU „ Porodično savjetovalište“.

KJU „Porodično savjetovalište“ planira da u narednom periodu ponudi svoje usluge boračkim udruženjima općine Centar u cilju pružanja kvalitetnije psihosocijalne podrške ovoj populaciji.

Write a comment