Dogovorena saradnja sa Centrom za zdravo starenje Novo Sarajevo

Na sastanku održanom u srijedu, 27.04.2022. godine kojem su prisustvovali Edina Bašić, direktorica Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo, Alma Hodžić-Badić, direktorica Instituta za majku i dijete, Aldijana Zagorac, v.d. direktorica KJU „Porodično savjetovalište“ i Amer Šenderović, stručni savjetnik KJU „Porodično savjetovalište“ dogovorene su aktivnosti u okviru obilježavanja Međunarodnog dana porodice i Dana općine Novo Sarajevo, kao i saradnja Centra i Savjetovališta u realizaciji programske aktivnosti „Zlatne godine“