Dan sigurnijeg Interneta 2020.

Dan sigurnijeg Interneta 2020.

“Internet je dobar sluga, ali loš gospodar.“

Povodom obilježavanja ovogodišnjeg internacionalnog Dana sigurnijeg interneta 11. februara, pod nazivom „Zajedno za bolji internet“, stručni saradnici KJU „Porodično savjetovalište“ Fikreta Mulaosmanović- Smajić, Amer Šenderović i Denyel-Ismir Kovač su u suradnji sa OŠ „Mirsad Prnjavorac“ realizovali interaktivne radionice za 41 dijete ove škole s ciljem poticanja i promovisanja sigurnije i odgovornije upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Svrha Dana sigurnijeg interneta jest promicanje boljeg interneta, osnaživanje djece da se uključe u što više dobrih prilika koje se nude na internetu, dok im se u isto vrijeme daju informacije, znanje i podrška koja im je potrebna za suočavanje s mogućim rizicima.

Neke od preporuka koje su radionice iznjedrile su i da se sumnjivim osobama ne šalju svoje fotografije, adresa i broj telefona , da se ne predstavlja svojim imenom i prezimenom, da se bude oprezan prilikom surfanja, da se izbjegavaju prijetnje, govor mržnje i nemoralan govor i također vrlo važno pravilo da sve ono što vrijedi u stvarnom svijetu vrijedi i u virtuelnom.

Na navedenim radionicama prikazano je i razgovarano o tome koliko Internet izlazi iz granica digitalnog svijeta te da je zapravo uključen u sve sfere porodičnog života.