Aktivnosti Savjetovališta predstavljene aktivima direktora osnovnih i srednjih škola KS

U okviru saradnje sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih KS direktor KJU „Porodično savjetovalište“ Senad Alić prisustvovao je aktivima direktora osnovnih i  srednjih škola održanih 16.01.2017.g. u javnim ustanovama Gimnazija  „Obala“ i Katolički školski centar „Sv.Josip“.

Tom prilikom predstavljene su aktivnosti koje Savjetovalište planira provesti u školama, a koje podrazumjevaju interaktivna predavanja i  radionice za roditelje, nastavnike i učenike.

Ponuđene  teme bit će implementirane u toku godine shodno zainteresiranosti škola, a neke od njih su: „Stres kod nastavnika“, „Disciplina i odgojni pristup u razredu“, „Vršnjačko nasilje“, „Odgojni stilovi roditelja i njihov utjecaj na dijete“ itd.

Ovaj način rada dio je podrške odgojno-obrazovnog procesa koju stručnjaci KJU „Porodično savjetovalište“ pružaju kontinuirano.