';

Završen je II ciklus partnerske aktivnosti KJU”Porodičnog savjetovališta” i Instituta za mlade “KULT” pod nazivom “MOJ IZBOR”