';

Uspješan početak realizacije Projekta “Informisanje i edukacija građana, posebno starih i bolesnih, o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite”