Uloga Odjeljenja za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije ukratko se može opisati kao stalni rad Savjetovališta u zajednici. Ove aktivnosti se kreću od ispitivanja aktuelnih događaja u društvu i porodici, preko razvijanja i provođenja preventivnih aktivnosti u zajednici, saradnju sa ustanovama i organizacijama koje tretiraju pitanja vezana za porodicu, pa do samih promotivnih aktivnosti u kojima se naglašavaju dostignuća i rezultati rada Savjetovališta ali i promovišu vrijednosti porodice i zaštitni faktori koji utiču na njenu funkcionalnost. Samo postojanje ovakvog odjela predstavlja jednu novinu u ustanovama socijalne zaštite u BiH.

Članovi Odjeljenja nastoje da održe kreativan i inovativan pristup u radu, prateći i usvajajući najnovije tehnologije i metode u radu i odgovarajući na najauktelnije potrebe u društvu. Struktura rada prati internu razvojno-istraživačku tehnologiju koja je nastala na osnovu iskustava u radu Odjeljenja. Ona podrazumijeva korake od predlaganja i definisanja teme istraživanja, provođenja istraživanja na terenu, analize rezultata i izrade istraživačkog izvještaja, izrade projekta djelatne prakse za navedenu ciljnu grupu na osnovu snimljenih potreba i, rad na terenu sa ciljnim grupama odnosno sa porodicom i njenim podsistemima te evaluaciju dostignutih rezultata realizovanih aktivnosti.

Sama struktura tima Odjeljenja predstavlja značajan resurs u Kantonu Sarajevo za obavljanje razvojno istraživačkih i preventivnih aktivnosti. Tim trenutno čine dva socijalna radnika, psiholog ,profesor pedagogije i profesor filozofije i sociologije. Naš šestočlani tim karakteriše nekoliko bitnih osobina. Prije svega može se reći da je naš tim mlad, jer je prosječna starost svih članova 35 godina.Ova osobina sa sobom nosi mnogo drugih karakteristika kao što su pozitivna energija, dinamičnost, kreativnost, inovativnost i spremnost na usvajanje i primjenu novih znanja i metoda u radu. Također, timski rad je razvijen na vrlo visokom nivou, usmjerenost kolega jednih na druge kroz realizaciju različitih radnih aktivnosti, potiče produktivnu i surađivačku atmosferu te doprinosi atmosferi u kojoj se radni zadatak ne shvata kao problem nego kao izazov.

U okviru rada Odjeljenja, posebna pažnja se pridaje direktnom radu sa ciljnim grupama. U kreiranju projekata nastoji se odgovoriti na specifične potrebe učesnika te u prvi plan staviti iskustveno učenje, primjenu interaktivnih i kooperativnih metoda. To znači da kroz naše projekte voditelji nisu jedini izvor saznanja, nego moderatori koji primjenom različitih metoda stvaraju uvjete u kojima će učesnici steći nova znanja i iskustva te razviti svoje vještine i sposobnosti.

Ono na što smo posebno ponosni jesu preventivni projekti kojima su obuhvaćene populacije cjelokupnog porodičnog sistema, i to: djeca, adolescenti, mladi, odrasli i starije osobe. Svi projektni zadaci su usmjereni na sprječavanje nepoželjnih, rizičnih, i društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, koji utiču na individualnu, partnersku, bračnu i porodičnu disfunkcionalnost. Kroz različite preventivne projekte godišnje prolazi preko tri hiljade građana Kantona Sarajevo. Također, kroz različite aktivnosti Odjeljenja ostvaruje se dobra saradnja sa različitim ustanovama i pojedincima iz vladinog i nevladinog sektora čime se doprinosi ujedinjavanju različitih resursa u podršci porodici u Kantonu.