';

Sjednica koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo