';

Realizirana aktivnost na temu “Suradnja porodice i škole – preduvjet za dobar školski uspjeh djeteta” u JU Srednja građevinsko geodetska škola u Sarajevu, za roditelje učenika prvih razreda