PUTOKAZI U ZDRAVIJE DRUŠTVO

Predstavljamo Vam rezultate istraživanja o kockanju i korištenju interneta, te navikama konzumiranja cigareta, alkohola i marihuane među djecom i mladima u tri kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Ciljevi ovog istraživanja jesu sticanje uvida u aktivnosti kockanja i korištenja interneta, te ispitivanje pušačkih navika, navika konzumiranja alkohola i korištenja marihuane među djecom i mladima, kao i istraživanje eventualnih razlika među djecom i mladima s obzirom na ključna osobna obilježja, a u svrhu kreiranja projekata primarne prevencije ovih društvenih pojava.

 

 

 

PRIPREMA MLADIH ZA TRŽIŠTE RADA

Pred Vama je priručnik „Priprema mladih za tržište rada“ koji predstavlja spoj različitih institucionalnih iskustava u poticanju veće zapošljivosti mladih. Priručnik je nastao u cilju davanja smjernica stručnjacima u pripremi mladih za tržište rada.

 

 

 

UNAPREĐENJE RODITELJSTVA

Poštovani roditelji, polazak djeteta u školu predstavlja za porodicu poseban izazov. Stoga smo za Vas priredili ovaj priručnik u želji da osnažimo Vaše roditeljske kapacitete i pomognemo vam da olakšate svom prvačiću prilagođavanje na novu sredinu. Priručnik je nastao kao plod uspješnih radionica za roditelje djece polaznika osnovnih škola, realiziranih kroz predškolske ustanove.

 

 

 

RODITELJ, DIJETE I ŠKOLA_1 izdanje – Brošura za roditelje

Cijeneći važnost roditeljske uloge, predstavljamo vam brošuru putem koje možete saznati kako i na koji način pravilno razvijati odnos roditelj-škola-dijete, te prepoznati i spriječiti pojavu problema maloljetničkog prijestupništva. U želji da pomognemo kako maloljetničko prijestupništvo ne bi bilo dio vaših problema, predstavljamo brošuru koja je nastala na osnovu predavanja na teme: “Porodični sistem – uspostavljanje pravila, granica i discipline”, “Prepoznavanje i prevencija rizičnih ponašanja koja vode u delinkvenciju” i “Komunikacija u porodici i porodice sa školom”, koja smo realizovali kroz 178 predavanja u 62 osnovne škole u Kantonu Sarajevu uz učešće 5389 roditelja.

 

 

KORAK DO RODITELJSTVA – nova publikacija

Poznato nam je da je porodica jedan od najznačajnijih faktora za razvoj djece, ali i da se uspješno i kvalitetno roditeljstvo ne postiže samo biološkim rađanjem djeteta, već da su potrebna određena znanja i vještine. Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ je kreirala priručnik koji će budućim roditeljima pomoći u psihosocijalnoj pripremi za roditeljstvo.

 

 

 

PORODICA KROZ PRIČE I PJESME

Predstavljamo vam Zbirku literarnih radova “Porodica kroz priče i pjesme” čiji su autori učenici osnovnih škola Kantona Sarajevo. Povod za publiciranje dječijih radova nastao je u okviru obilježavanja  15. maja – Međunarodnog dana porodice, kada smo uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevouputili poziv svim osnovnim školama KS i pozvali učenike da dostave  svoje literarne radove o tome šta je za njih porodica i po čemu je ona  posebna.

 

 

 

PSIHOSOCIJALNE POTREBE JEDNORODITELJSKIH PORODICA

U našem radu sa porodicom posebnu pažnju smo posvetili jednoroditeljskoj porodici imajući u vidu senzibilitet koji ona nosi sa sobom.Brošura koja je pred vama predstavlja sintezu zaključaka provedenih aktivnosti i namjenjena je profesionalcima koji u svom radu osnažuju kapacitete jednoroditeljske porodice.Želja nam je da kroz ovu brošuru zajednički pospješimo funkcioniranje ovih porodica.

 

 

 

 

ADOLESCENCIJA – put ka odrastanju 

Adolescencija je period čovjekovog života u kojem se dešavaju mnogobrojne promjene i to tako brzo da se na njih prilagode, stoga Vam predstavljamo brošuru „ Adolescencija – put ka odrastanju“ sa fokusom na dječake.

 

 

 

 

ADOLESCENCIJA – put ka odrastanju 

Adolescencija je period čovjekovog života u kojem se dešavaju mnogobrojne promjene i to tako brzo da se na njih prilagode, stoga Vam predstavljamo brošuru „ Adolescencija – put ka odrastanju“ sa fokusom na djevojčice.

 

 

 

 

NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM

Priručnik “Nasilje nad ženama i djecom ?” pruža informacije čitaocima – žrtvama nasilja  o adresama ustanova udruženja i organizacija čija im pomoć i akcije mogu biti od životne važnosti u tim kritičkim trenucima.

 

 

 

 

EMPIRIJSKA STUDIJA -DELINKVENTNO PONAŠANJE

KJU „Porodično savjetovalište“ potpomogla je realizaciju istraživanja sa fokusom na ulogu porodice u pojavi i prevenciji preddelinkventnih i delinkventnih ponašanja.

 

 

 

 

EMPIRIJSKA STUDIJA-PREDDELINKVENTNO PONAŠANJE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

KJU „Porodično svajetovalište“ potpomogla je istraživanje čija svrha je utvrditi koji socijalni i psihološki faktori položaja porodice i iskustva porodinog života tječu i kako, na pojavu preddelinkventnog ponašanja djece i adolescenata, kako bi se mogle poduzeti socijalno zaštitne mjere i društveno opravdane aktivnosti na što ranijoj i obuhvatnijoj prevenciji.