Cilj i svrha projekta: prevencija školskog neuspjeha kao riziko-faktora razvoja nepoželjnih oblika ponašanja.

Ciljna grupa: učenici, roditelji i nastavnici.

U projektu je učestvovalo 238 učesnika, kroz 49 radionice.

Period realizacije: 2008. – 2013.g.

Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo i škole.

 

 


 

 U školi, čiji odgojni i obrazovni problemi svakog dana postaju komplikovaniji, želi se mnogo toga postići. Svjedoci smo čestih stručnih rasprava o problemima kvaliteta nastave, lošem odnosu učenika prema nastavi, uticaju nastavnika na školski neuspjeh, uticaju ostalih učenika na školski neuspjeh, uticaju porodice na školski neuspjeh, nedovoljnoj podršci slabijim učenicima od strane škole, slaboj saradnji škole sa roditeljima i lokalnom zajednicom itd. Svi ovi navedeni problemi predstavljaju različit splet faktora koji dovode do povećanja broja učenika sa lošijim uspjehom.

Izradi projekta „Zajedno do uspjeha” prethodilo je istraživanje na uzorku od tri škole u Kantonu Sarajevo čiji cilj je identificiranje faktora koji značajno utiču na školski (ne)uspjeh učenika. Opći zaključci ovog istraživanja govore da ne postoji adekvatna komunikacija između roditelja, nastavnika i učenika te da bi se kao održivi model prevencije školskog neuspjeha trebali razviti instrumenti saradnje između djece, roditelja i nastavnika. Međusobni dijalog, saradnja i približavanje ovih ciljnih grupa je najbolji način uticanja na poboljšanje školskog uspjeha.

Upravo na ovim pretpostavkama je i utemeljen projekt „Zajedno do uspjeha”. Njegova realizacija usmjerena je kroz radionički način rada koji je zasnovan na principima aktivnog i ravnopravnog učešća svih učesnika radionica, iskustvenom učenju i interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja.