Cilj i svrha projekta: podizanje kvaliteta porodičnog života jačanjem roditeljskih kompetencija i uključenosti u pripremu djece za polazak u školu.

Ciljna grupa: roditelji djece u dobi od 5-7 godina.

U projektu učestvovalo 1681 roditelj  kroz 250 radionica.

Period realizacije: 2008.-2013.godina.

Partneri u projektu : Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo.

 

unaprrodPitanje roditeljske uloge značajno je u svim fazama razvoja djeteta, ali važnost roditeljske uključenosti i kompetencije u pripremi djeteta za polazak u školu, te pomoć i podrška djetetu u njegovoj adaptaciji na školsku  sredinu i njene karakteristike je jedna od najznačajnijih roditeljskih zadaća. Naučna teorija i iskustvena praksa ustanova koje se bave socijalnom i dječijom zaštitom pokazuje da izostajanje kvalitetne podrške u odgoju i obrazovanju predstavlja podlogu za nastajanje različitih, društveno nepoželjnih oblika ponašanja kod djece i mladih.

Uzimajući u obzir navedene činjenice, KJU “Porodično savjetovalište” je u 2008. godini provelo istraživanje s ciljem identifikacije faktora koji utiču na kvalitetniju pripremu djece za polazak u školu. Istraživanje je obuhvatilo 187 prvoroditelja čija se djeca pripremaju za polazak u školu. Rezultati istraživanja pokazali su da je potrebno jačati roditeljsku uključenost i kompetencije za kvalitetnu pripremu djeteta za školu, odnosno educirati roditelje za prepoznavanje i primjenu pozitivnih odgojnih stilova, o važnosti osamostaljivanja djece i  njihove socijalizacije, prepoznavanju i uvažavanju potreba djeteta, značaju roditeljske usaglašenosti i o važnosti provođenja kvalitetnog zajedničkog vremena sa djetetom

Dobiveni rezultati su predstavljali osnove za osmišljavanje i izradu projekta „Unapređenje roditeljstva“ koji je na osnovu navedenih iskustava u realizaciji i preporuka evaluacije, evaluirao u projekt edukacije edukatora.

Na osnovu značaja teme i potreba da se kod roditelja jačaju postojeće i razvijaju nove roditeljske kompetencije izrađen je i priručnik „ Unapređenje roditeljstva“ kao program edukacije pedagoga, socijalnih radnika, psihologa i  nastavnika razredne nastave koji će sa roditeljima kroz interaktivne radionice obrađivati identifikovane tematske cjeline.