Cilj i svrha projekta: prevencija socijalne isključenosti osoba starije životne dobi.

Ciljna grupa: osobe u dobi od 60-65 godina.

U projektu su učestvovale 84 osobe starije životne dobi, kroz 15 predavanja/radionica.

Period realizacije: 2009-2013.g.

 

stariparNakon završetka profesionalne karijere, osobe starije životne dobi ponekad se nalaze u situacijama veće socijalne izolacije, što predstavlja jedan od rizičnih faktora za pojavu socijalne isključenosti kao načina života.

Cijeneći značaj i potrebu socijalne uključenosti u svim životnim fazama, pa tako i u zreloj životnoj dobi, realiziran je projekt „Starost može biti sretnija“ usmjeren na prevenciju socijalne isključenosti kroz izgradnju kvalitetnijih odnosa, kako u vlastitoj porodici tako i u socijalnoj sredini, a posebno sa dobnom populacijom učesnika, što pokazuju i rezultati evaluacije o korisnosti i potrebi za ovakvim vidom prevencije (96,9%).