Cilj i svrha projekta: prevencija bračne disfunkcionalnosti kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija učesnika za kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos.

Ciljna grupa: mladi u dobi od 18-30 godina.

U projektu  je učestvovalo 160  učesnika kroz 106 radionica.

Period realizacije: 2008.-2016.godine.

 

Jedan od društvenih fenomena modernog doba koji je u porastu i  prijeti da se otme kontroli između ostalog jeste i  rastava braka (razvod) a sve zbog bračne disfunkcionalnosti, koju želimo prevenirati djelovanjem  kroz unapređenje znanja, sagledavanja šire slike u interakciji sa ljudima, kao i pri odabiru partnera, kroz prenošenje i unaprijeđenje vještina učesnika za kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos.

Sa stanovišta prevencije, bitno je pomoći parovima da njihov partnerski odnos  započne na dobar i zdrav način, što daje veće garancije za dalji tok veze i postizanje što većeg stupnja kvalitetete.

U pripremama i trajanju partnerskih odnosa važno je osvijestiti mlade o pitanjima: predrasuda u partnerskim vezama,  partnerskim potrebama i očekivanjima, izboru partnera, značaju iskazivanja ljubavi u partnerstvu, partnerskoj komunikaciji, braku i kvaliteti zajednički provedenog vremena.

Projekt „Moj izbor“ je osmišljen upravo na taj način da kroz edukativne i interaktivne radionice za mlade koji donose odluku o stupanju u partnersku vezu ili brak, doprinese kvalitetnom izboru partnera i funkcionalnosti partnerskih odnosa.

Projekt „Moj izbor“ obuhvata 8 edukativnih i interaktivnih radionica koje se temelje na grupnom radu, aktivnom i ravnopravnom učešću svih učesnika radionica, iskustvenom učenju, te interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja. To znači da voditelj radionica nije jedini izvor saznanja već i moderator koji stvara uvjete i podstiče učesnike da, kroz razmjenu iskustava i međusobnu interakciju, stiču nova znanja, razvijaju nove vještine i svijest o različitim pojavama i pitanjima značajnim za funkcionalan partnerski odnos.

Ovakav otvoren i unaprijeđen pristup pomaže mladim ljudima da na objektivnim osnovama ulaze u partnerske veze ili stupaju u brak, kao i da unapređuju  stavove te osvijeste da za kvalitetan partnerski odnos nije dovoljna samo ljubav, nego i vještine komunikacije, prepoznavanja i uvažavanja partnerovih potreba, te iskazivanje vlastitih potreba u partnerskom odnosu kako bi se stvarala harmonična atmosfera ispunjenja ljubavlju i razumjevanjem.