Cilj i svrha projekta: edukacija adolescenata-lidera za peer-vršnjačkog savjetnika/edukatora.

Ciljna grupa: adolescenti u dobi od 15-18 godina.

U projektu je učestvovalo 93 identifikovana lidera kroz 40 radionica.

Period realizacije: 2008-2013. godina.

Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo.

 

321Cijeneći potrebu sveobuhvatnije prevencije asocijalnih i antisocijalnih ponašanja među mladima i u njihovom socijalnom okruženju, odnosno potrebu za jačanjem pozitivnog vršnjačkog djelovanja započeta je realizacija projekta „Mladi za mlade”.Ovim projektom KJU “Porodično savjetovalište” provodi preventivne aktivnosti s ciljem podizanja i jačanja svijesti mladih o potrebama njihovog djelovanja u suzbijanju nasilja među mladima i nad mladima u porodici i društvu.

Zadatak ovog projekta je da bude adekvatan odgovor na rizike koje sa sobom nosi razvojna faza adolescencije te da ponudi kreativne i inovativne sadržaje prilagođene specifičnim potrebama ove grupe.

Projekt se realizira kroz 6 interaktivnih radionica. Radionički rad zasnovan je na kombinaciji edukativnog i vođenog interaktivnog rada putem diskusije u grupi, uz dosta „radioničkih igara“ uzimajući u obzir dob učesnika. Radionice su usmjerene na identifikovane tematske cjeline zasnovane na rezultatima istraživanja potreba, kreiranje opuštene atmosfere, izgradnju povjerenja u grupi i podsticanje razmjene mišljenja i dilema učesnika.