waitingCilj i svrha projekta: Psihosocijalna priprema budućih majki za roditeljstvo.

Ciljna grupa: budući roditelji i roditelji djece do 3 godine

Rizik porodične disfunkcionalnosti u početnoj i porodici sa malim djetetom je izuzetno veliki, uzimajući u obzir poteškoće sa kojima se susreću mladi partneri prilikom zasnivanja bračne zajednice, usaglašavanja i kreiranja obrazaca funkcioniranja i uspostavljanja porodičnih pravila i granica.

Poznato je da je rođenje djeteta faza koja je u životnom ciklusu porodice označena kao kritična tačka sa visokim kriznim potencijalom. Mnogi roditelji ulaze u tu fazu nepripremljeni, sa neznatnim znanjem o psihosocijalnim promjenama koje se dešavaju preuzimanjem roditeljske uloge. Kroz ovaj projekt upoznat ćemo buduće roditelje o tim promjenama, te dati određene savjete vezano za pripremu za roditeljstvo i izgradnju zdravih partnerskih odnosa

Na osnovu iskustava u realizaciji ovog projekta izrađen je edukativni priručnik Korak do roditeljstva“, a namjenjen je budućim roditeljima, te roditeljima sa malom djecom.