Cilj projekta: Suzbijanje maloljetničkog nasilja i jačanje civilne hrabrosti kroz unapređenje zajedništva, povjerenja, civilne hrabrosti, te unapređenje strategija protiv nasilja.

Ciljna grupa: Djeca i mladi između 12 i 18 godina sa kojima se tematski i kroz vježbe/radionice obrađuje nasilje i različiti oblici nasilja kao što su tjelesno nasilje, odbacivanje odnosno ignorisanje osobe ili mobing.

U projektu je učestvovalo 52 učenika prvog razreda srednjih škola kroz ukupno 12 radionica.

Period realizacije: 2012/2013god., a planirana je realizacija projekta i u narednim godinama.

civilna_2

Projekt se realizira kroz radionice koje su koncipirane kao aktivne vježbe u kojima voditelji radionica nisu jedini izvori saznanja, već i moderatori koji stvaraju uvjete i podstiču učesnike da kroz međusobne razmjene iskustva i interakciju, steknu nova znanja o različitim načinima suzbijanja vršnjačkog nasilja.Također, kroz ovaj projekt se podiže svijest mladih ljudi, nivo tolerancije i razumijevanja o prihvatanju različitosti i poštovanju drugog i drugačijeg.

Na osnovu evaluacije rezultata rada može se zaključiti da se ovaj projekt pokazao kao dobro osmišljena mjera u osposobljavanju mladih za ispravne načine reagiranja u situacijama koje ugrožavaju njih ili njihove vršnjake. Očekivanja su da će učesnici koji su prošli radionice nastojati prenositi stečena znanja i razmjenjivati ih sa vršnjacima koji nisu imali priliku proći kroz ovaj projekt.