Zajedno do uspjeha

2

Cilj projekta: Prevazilaženje poteškoća sa školskim uspjehom i preveniranje nepoželjnih oblika ponašanja učenika kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija učenika, roditelja i nastavnika za izgradnju kvalitetnijeg saradničkog odnosa.
Ciljna grupa: Učenici, roditelji i nastavnici osnovnih škola Kantona Sarajevo. U školi, čiji odgojni i obrazovni problemi svakog dana postaju komplikovaniji želi se mnogo toga postići.

 

Mladi za mlade

3

Cilj i svrha projekta: edukacija adolescenata-lidera za peer-vršnjačkog savjetnika/edukatora. Ciljna grupa: adolescenti u dobi od 15-18 godina. U projektu je učestvovalo 93 identifikovana lidera kroz 40 radionica. Period realizacije: 2008-2013. godina. Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo. Cijeneći potrebu sveobuhvatnije prevencije asocijalnih i antisocijalnih ponašanja među mladima i u njihovom socijalnom okruženju…

 

Moj izbor

4Cilj i svrha projekta: prevencija bračne disfunkcionalnosti kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija učesnika za kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos. Ciljna grupa: mladi u dobi od 18-28 godina. U projektu  je učestvovalo 120  učesnika kroz 80 radionica. Period realizacije: 2008.-2013.godine. Sa povećanjem stope razvoda brakova, neophodno je i povećavanje interesovanja stručnjaka raznih profila, za razumijevanje partnerskih kriza. Analogno tome…

 

 

Korak do roditeljstva

5Cilj i svrha projekta: prevencija porodične disfunkcionalnosti jačanjem partnerske i roditeljske funkcionalnosti u početnoj i porodici sa malim djetetom. Ciljna grupa: budući roditelji i roditelji djece do 3 godine, u dobi od 20-27 godina. U projektu je učestvovalo 12 roditelja i budućih roditelja, kroz 6 radionica. Priručnik „ Korak do roditeljstva” odštampan u tiražu od 443 primjerka. Period realizacije: 2009. godina. Rizik porodične disfunkcionalnosti u početnoj i porodici sa malim djetetom je izuzetno veliki, uzimajući…

 

 

Unapređenje roditeljstva

6Cilj i svrha projekta: podizanje kvaliteta porodičnog života jačanjem roditeljskih kompetencija i uključenosti u pripremu djece za polazak u školu. Ciljna grupa: roditelji djece u dobi od 5-7 godina. U projektu učestvovalo 1681 roditelj  kroz 250 radionica. Period realizacije: 2008.-2013.godina. Partneri u projektu : Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo…

 

 

 

Zlatne godine

7Cilj i svrha projekta: prevencija socijalne isključenosti osoba starije životne dobi. Ciljna grupa: osobe u dobi od 60-65 godina. U projektu su učestvovale 84 osobe starije životne dobi, kroz 15 predavanja/radionica. Period realizacije: 2009-2013.g. Nakon završetka profesionalne karijere, osobe starije životne dobi…

 

 

 

Tribine – predavanje za roditelje

8Cilj i svrha projekta: edukacija i osposobljavanje roditelja za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih faktora rizika, te blagovremeno sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja koja vode maloljetničkom prijestupništvu. Ciljna grupa: roditelji učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo. U projektu je participiralo 11.022 učesnika, kroz  408 predavanja. Period realizacije: 2008-2013. godina . Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo i  osnovne škole Kantona Sarajevo…

 

 

Tribina – Mladi i internet

9Cilj i svrha projekta: prevencija negativnih uticaja Interneta na djecu, odnosno prevencija socijalne izoliranosti djece i njihove izloženosti nasilju na Internetu. Ciljna grupa: djeca i roditelji u osnovnim školama. U projektu je participiralo  1809 učesnika, kroz 23 interaktivna predavanja. Period realizacije: 2008.-2013. godina . Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo i škole.

 

 

 

Civilna hrabrost

civilnaCilj i svrha projekta: Suzbijanje maloljetničkog nasilja i jačanje civilne hrabrosti kroz unapređenje zajedništva, povjerenja, civilne hrabrosti, te unapređenje strategija protiv nasilja. Ciljna grupa: Djeca i mladi između 12 i 18 godina sa kojima se tematski i kroz vježbe/radionice obrađuje nasilje i različiti oblici nasilja kao što su tjelesno nasilje, odbacivanje odnosno ignorisanje osobe ili mobing.  U projektu je učestvovalo 52 učenika prvog razreda srednjih škola kroz ukupno 12 radionica.