Zajedno do uspjeha

Cilj projekta: Prevazilaženje poteškoća sa školskim uspjehom i preveniranje nepoželjnih oblika ponašanja učenika kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija učenika, roditelja i nastavnika za izgradnju kvalitetnijeg saradničkog odnosa.

Ciljna grupa: Učenici, roditelji i nastavnici osnovnih škola Kantona Sarajevo.

 

 

 

Mladi za mlade

Cilj projekta: Osposobljavanje adolescenata-lidera za pozitivno vršnjačko djelovanje u svom socijalnom okruženju, kao oblik preveniranja rizičnih pojava i nepoželjnih modela ponašanja adolescenata.

Ciljna grupa: Adolescenti u dobi od 16-19 godina.

 

 

Moj izbor

Cilj projekta: unapređenje znanja za prevenciju bračne disfunkcionalnosti, kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos.

Ciljna grupa: mladi u dobi od 18-28 godina.

 

 

 

Korak do roditeljstva

 

Cilj i svrha projekta: Psihosocijalna priprema budućih majki za roditeljstvo.

Ciljna grupa: budući roditelji i roditelji djece do 3 godine.

 

 

 

Unapređenje roditeljstva

 

Cilj projekta: jačanje roditeljskih kompetencija i uključenosti u pripremi djece za polazak u školu te podizanje kvaliteta porodičnog života.

Ciljna grupa: roditelji djece u dobi od 4-7 godina.

 

 

 

Zlatne godine

 

Cilj i svrha projekta: Prevencija socijalne isključenosti osoba starije životne dobi

Cilj i svrha projekta: Osobe starije od 55 godina sa područja Kantona Sarajevo, koje su penzionisane ili su nezaposlene

 

 

 

 Predavanje za roditelje

 

Cilj i svrha projekta: edukacija i osposobljavanje roditelja za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih faktora rizika, te blagovremeno sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja koja mogu voditi ka maloljetničkom prijestupništvu.

Ciljna grupa: roditelji učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

 

 

Civilna hrabrost

 

Cilj i svrha projekta: Suzbijanje nasilja među djecom i mladima i jačanje građanske hrabrosti.

Ciljna populacija: djeca i mladi u dobi između 12 i 15 godina