';

Potpisan je Protokol o saradnji godine između KJU“Porodično savjetovaliste“ i „Instituta za majku i dijete pri UMDB“ te Udruženjem “Majka i dijete-Bombon”