';

Porodičnom savjetovalištu Kantona Sarajevo Općina donirala 5.000 maraka