';

Općina Stari Grad donirala računar “Porodičnom savjetovalištu”