';

Održano predavanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu