';

Održano interaktivno predavanje o temi „ Međuljudski odnosi i komunikacija“