UPRAVNI ODBOR

 • ALMEDINA ZUKORLIĆ-PAŠALIĆ, v.d. predsjednica
 • MERIMA LENDO, v.d. članica
 • HAMID MUHOVIĆ, v.d. član
 • ALMA TASO-DELJKOVIĆ,  v.d. članica
 • FIKRETA MULAOSMANOVIĆ – SMAJIĆ, v.d. članica.

 

DIREKTOR

 • SENAD ALIĆ, prof.

 

NADZORNI ODBOR

 • MIRSAD CVRK, v.d. predsjednik
 • ZLATAN LJUHAR, v.d. član
 • NATAŠA KAHRIMANOVIĆ, v.d. članica.

 

ODJELJENJE ZA SAVJETODAVNO-TERAPEUTSKI RAD

Šef Odjeljenja

 •    mr.sci. AZRA LATIĆ, dipl. socijalni radnik, supervizor u soc. radu, porodični psihoterapeut

 

 • DŽENANA KULUGLIJA, dipl. psiholog, porodični psihoterapeut
 • MELIHA FEJZIĆ, prof. pedagogije, porodični psihoterapeut
 • NATAŠA KAHRIMANOVIĆ, prof. pedagogije, porodični psihoterapeut
 • NIJAZ OMANOVIĆ, dipl. socijalni radnik, porodični savjetnik
 • MAHIRA POLJAK, prof. pedagogije,transakcioni analitičar praktičar

 

ODJELJENJE ZA RAZVOJNO — ISTRAŽIVAČKE  POSLOVE I SOCIJALNE INOVACIJE

Šef Odjeljenja

 • TARIK SMAILBEGOVIĆ, dipl. socijalni radnik

 

 • AMER ŠENDEROVIĆ, dipl. socijalni radnik, porodični savjetnik
 • FIKRETA MULAOSMANOVIĆ – SMAJIĆ, prof. filozofije i sociologije
 • ALDIJANA ZAGORAC, dipl. psiholog
 • DENYEL-ISMIR KOVAČ, prof. sociologije
 • DŽENANA PINDŽO-MEKIĆ, mr.sociologije

 

ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I OPĆE  POSLOVE

Šef Odjeljenja

 • ELMA HALILOVIĆ, dipl. pravnik

 

 • JASMIN HERENDA, mr.prava
 • AMELA ĆOSO, ekonomski tehničar
 • ADNANA MULIĆ, tehnički sekretar
 • SANJIN ALIĆ, KV vozač
 • SADETA GAGULA, kurir-spremačica

 

ODJELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PROMOCIJU I ODNOSE SA JAVNOŠĆU 

 

 • ALMIR VRAŽALICA, tehničar računarstva

UPRAVNI ODBOR

 • AMELA TINJAK, predsjednica
 • AMINA DELJKOVIĆ, član
 • mr. sci. MIRSADA ČAKAL, član
 • TARIK SMAILBEGOVIĆ, član
 • NATAŠA KAHRIMANOVIĆ, član.

 

DIREKTOR

 • mr. sci. MUSTAFA ĆORIĆ

 

NADZORNI ODBOR

 • mr  MIRELA TALOVIĆ, predsjednica
 • MUNIR PRAZINA, član
 • mr. sci. AZRA LATIĆ, član

 

ODJELJENJE ZA SAVJETODAVNO-TERAPEUTSKI RAD

Šef Odjeljenja

 • AMIRA GRADINČIĆ, prof. pedagogije i psihologije, spec.traumatske psihologije, porodični psihoterapeut

 

 

1.  Tim za brak i porodicu:

Koordinator tima – trijažer :

 • BRANKA ALAJBEGOVIĆ,  prof. pedagogije i psihologije, porodični psihoterapeut
 • mr.sci. AZRA LATIĆ, dipl. socijalni radnik, supervizor u soc. radu, porodični psihoterapeut
 • DŽENANA KULUGLIJA, dipl. psiholog, porodični psihoterapeut
 • RAMIZ MURTIĆ, dipl. socijalni radnik, porodični savjetnik
 • AZRA KULJUH, dipl. psiholog, porodični savjetnik.
 • NATAŠA KAHRIMANOVIĆ, prof. pedagogije

 

2. Tim za djecu i adolescente:

Koordinator tima – trijažer:

 • MEDIHA IMAMOVIĆ, prof. pedagogije i psihologije, spec.traumatske psihologije, porodični psihoterapeut
 • MELIHA FEJZIĆ, prof. pedagogije, porodični savjetnik
 • IRINA PUVAČA-HODŽIĆ, dipl. psiholog, porodični savjetnik

 

 

ODJELJENJE ZA RAZVOJNO — ISTRAŽIVAČKE I PROMOTIVNE POSLOVE

Šef Odjeljenja

 • TARIK SMAILBEGOVIĆ, dipl. socijalni radnik

 

 • DIJANA SIMANIĆ, prof.
 • AMER ŠENDEROVIĆ, dipl. socijalni radnik, porodični savjetnik
 • FIKRETA MULAOSMANOVIĆ, prof. filozofije i sociologije
 • ALDIJANA ZAGORAC, dipl. psiholog
 • ALMIR VRAŽALICA, tehničar računarstva

 

PRAVNI, FINANSIJSKI, ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI I OPŠTI  POSLOVI

 • ELMA HALILOVIĆ, dipl. pravnik
 • ŽELJKA MUNDA, ekonomski tehničar
 • ADNANA MULIĆ, tehnički sekretar
 • SANJIN ALIĆ, KV vozač.

 

– See more at: http://localhost/httpdocs/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5#sthash.DgkHhIu4.dpuf