Ko može dobiti savjetodavno-terapeutske usluge u Savjetovalištu?

Usluge savjetodavno-terapeutskog rada mogu dobiti svi građani Kantona Sarajevo koji osjećaju  poteškoće odnosno probleme na planu ličnog funkcioniranja ili u odnosu sa drugima, za čije prevazilaženje im je potrebna stručna podrška i pomoć. U slučaju da je dijete potencijalni korisnik neophodno je da dođe u pratnji roditelja ili da oba roditelja daju saglasnost za tretman malodobnog djeteta.

Kada zakazati susret kod terapeuta?

Susret kod teraputa može se zakazati kada osoba osjeća problem u slučaju: nezadovoljstva sobom, načinom života ili ulogom u porodici; konflikata ili prekida komunikacije; emocionalne udaljenosti; brakorazvoda; obavljanja roditeljskih uloga nakon razvoda braka; neusaglašenih roditeljskih stilova; tjeskobe i depresivnog raspoloženja; školskog neuspjeha i mnogih drugih poteškoća. Također, susret se može zakazati i kada osoba želi unaprijediti odnose sa značajnim osobama.

Kako izgleda razgovor sa terapeutom?

U okviru prvog razgovora terapeut dobija informacije o problemima sa kojima osoba dolazi u Savjetovalište. Tokom razgovora definiraju se očekivanja i ciljevi tretmana, te eventualno uključivanje drugih osoba u tretman, a koje mogu doprinijeti prevazilaženju problema. Najčešće osoba već nakon prvog razgovora osjeća olakšanje što je motivacija za nastavak tretmana.

Koliko traje jedan susret sa teraputom?

Jedan susret (seansa) sa terapeutom traje 45 minuta u individualnom tretmanu, a  u partnerskom ili porodičnom 90 minuta.  Dužina tretmana zavisi od složenosti problema, potreba korisnika i procjene terapeuta. Prosječan tretman traje oko 10 seansi. Seanse se  najčešće zakazuju jednom sedmično ili prema dogovoru sa terapeutom.

Kako zakazati termin dolaska u Savjetovalište?

Zakazivanje termina dolaska u Savjetovalište vrši se telefonskim putem, na brojeve tel: 033/209-112 ili 572-050. Rad sa korisnicima  odvija se radnim danima od 08-16 sati. Savjetodavno-terapeutske  usluge su besplatne.