Generalni cilj: Pružiti psihosocijalnu podršku mladima u razvoju vlastitih potencijala s ciljem lakše zapošljivosti i razvoja buduće karijere.

Ciljna populacija: Učenici drugog i trećeg razreda srednje škole

 Činjenica je da se poznavanjem vlastitih sposobnosti, vrijednosti, vještina i profesionalnih interesa budućih tražioca zaposlenja smanjuje raskorak između potreba poslodavca i individualnih znanja i sposobnosti. Upoznavanjem sebe i otkrivanjem vlastitih vještina zapravo i počinje proces izbora zanimanja i veoma je bitan dio procesa traženja posla.

Projekt „Mladi u svijetu rada“ nastao je na osnovu istraživanja „Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju buduće karijere“, kojim je obuhvaćen 441 ispitanik, učenici III i IV razreda iz 17 srednjih škola Kantona Sarajevo, a koje je pokazalo da učenici već tokom samog školovanja, a ne samo po njegovom završetku, trebaju da rade na sebi i razvijaju i unapređuju vještine potrebne za lakšu zapošljivost.