';

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS: Otvoren info-telefon i formiran mobilni tim za registraciju građana u stanju socijalne potrebe