';

KJU Porodično savjetovalište obilježava 18 godina postojanja: Prevencija i podrška za djecu, mlade i porodice