Rezime zaključaka

 

EMPIRIJSKA_STUDIJA-1Predelinkventno ponašanje, u istraživanju promatrano kao ispoljavanje društveno nepoželjnih poremećaja u procesu nastave i  u odnosima u školi, rezultira zakazivanjem i izbjegavanjem vršenja školskih obaveza, te kršenjem društvenih normi. Kao takvo, predstavlja zaseban fenomen koji umanjuje socijalizirajuće efekte odgojno-obrazovne funkcije škole i otežava akulturaciju i društvenu integraciju mladih.

Stoga je, s aspekta  značaja uticajnih rizičnih faktora ispoljavanja preddelinkvencije, potrebno provoditi sistemske preventivne aktivnosti u okviru saradnje  porodice, škole, lokalne zajednice i društva kao cjeline, izgradnjom i realizacijom protektivnih programa koji ograničavajuće i efikasno djeluju u procesu adaptacije i društvene integracije mladih, posebno onih iz rizičnih grupa.
Istraživanje je pokazalo da je uticaj socioloških determinanti na pojavu preddelinkventnog ponašanja mladih iz našeg uzorka, znatno slabiji nego na pojavu delinkventnog ponašanja.

Na pojavu preddelinkventnih poremećaja, značajnije od sociološkiih determinanti utiču psihološke karakteristike ponašanja i osobine mlade ličnosti. One predstavljaju istinske rizične faktore koji generiraju intenzitet preddelinkventnog ponašanja i, vjerovatno, omogućavaju pojavu težih oblika preddelinkvencije, a potom i njihovo prerastanje u kriminal mladih.

Faktor kompletnosti, odnosno nekompletnosti porodice u našem istraživanju nije značajno pokazao da predskazuje pojavu preddelinkventnog ponašanja svojih madih članova ali upućuje na  njihovu odgojnu zapuštenost.

 

Upotrebljenom cluster analizom prepoznali smo četiri homogene grupe ispitanika koji se međusobno razlikuju po stepenu adaptacije na uskraćenost i integraciju:

I grupu  /13,5% uzorka/ čine  neadaptirani i neintegrirani mladi ljudi sa izraženom sklonošću za ispoljavanje preddelinkventnih oblika ponašanja;

 

II grupu  /25,2%/ čine ispitanici u poziciji i situaciji izrazite socijalne uskraćenosti jer žive i školuju se u uvjetima teškog socijalnog statusa svoje porodice, a postižu prosječnu školsku uspješnost i ne pripadaju preddelinkventnoj grupi;

 

III grupu /20,4%/ karakteriše psihološka neadaptiranost tj. slabije socio-psihološko funkcioniranje ispitanika usljed nedostatka socijalno-emocionalne zrelosti, slabije vještine komuniciranja, te izraženije asocijalnosti; i

 

IV grupu /39,9%/ čine adaptirani, porodično i društveno integrisani mladi ljudi sa dobrim porodičnim uvjetima života.

 

Značaj ovih pokazatelja se ogleda u planiranju preventivnih programa psihološke i socijalne podrške mladima jer usmjeravaju planere na potrebu, smjer i karakter  diferenciranog  pristupa mladoj populaciji   obzirom na planirana

Rezime zaključaka

 

Predelinkventno ponašanje, u istraživanju promatrano kao ispoljavanje društveno nepoželjnih poremećaja u procesu nastave i  u odnosima u školi, rezultira zakazivanjem i izbjegavanjem vršenja školskih obaveza, te kršenjem društvenih normi. Kao takvo, predstavlja zaseban fenomen koji umanjuje socijalizirajuće efekte odgojno-obrazovne funkcije škole i otežava akulturaciju i društvenu integraciju mladih.

Stoga je, s aspekta  značaja uticajnih rizičnih faktora ispoljavanja preddelinkvencije, potrebno provoditi sistemske preventivne aktivnosti u okviru saradnje  porodice, škole, lokalne zajednice i društva kao cjeline, izgradnjom i realizacijom protektivnih programa koji ograničavajuće i efikasno djeluju u procesu adaptacije i društvene integracije mladih, posebno onih iz rizičnih grupa. EMPIRIJSKA_STUDIJA-1
Istraživanje je pokazalo da je uticaj socioloških determinanti na pojavu preddelinkventnog ponašanja mladih iz našeg uzorka, znatno slabiji nego na pojavu delinkventnog ponašanja.

Na pojavu preddelinkventnih poremećaja, značajnije od sociološkiih determinanti utiču psihološke karakteristike ponašanja i osobine mlade ličnosti. One predstavljaju istinske rizične faktore koji generiraju intenzitet preddelinkventnog ponašanja i, vjerovatno, omogućavaju pojavu težih oblika preddelinkvencije, a potom i njihovo prerastanje u kriminal mladih.

Faktor kompletnosti, odnosno nekompletnosti porodice u našem istraživanju nije značajno pokazao da predskazuje pojavu preddelinkventnog ponašanja svojih madih članova ali upućuje na  njihovu odgojnu zapuštenost.

 

Upotrebljenom cluster analizom prepoznali smo četiri homogene grupe ispitanika koji se međusobno razlikuju po stepenu adaptacije na uskraćenost i integraciju:

I grupu  /13,5% uzorka/ čine  neadaptirani i neintegrirani mladi ljudi sa izraženom sklonošću za ispoljavanje preddelinkventnih oblika ponašanja;

 

II grupu  /25,2%/ čine ispitanici u poziciji i situaciji izrazite socijalne uskraćenosti jer žive i školuju se u uvjetima teškog socijalnog statusa svoje porodice, a postižu prosječnu školsku uspješnost i ne pripadaju preddelinkventnoj grupi;

 

III grupu /20,4%/ karakteriše psihološka neadaptiranost tj. slabije socio-psihološko funkcioniranje ispitanika usljed nedostatka socijalno-emocionalne zrelosti, slabije vještine komuniciranja, te izraženije asocijalnosti; i

 

IV grupu /39,9%/ čine adaptirani, porodično i društveno integrisani mladi ljudi sa dobrim porodičnim uvjetima života.

 

Značaj ovih pokazatelja se ogleda u planiranju preventivnih programa psihološke i socijalne podrške mladima jer usmjeravaju planere na potrebu, smjer i karakter  diferenciranog  pristupa mladoj populaciji   obzirom na planirana

– See more at: http://localhost/httpdocs/index.php?option=com_content&view=article&id=16&catid=8&Itemid=15#sthash.csPHtS0Q.dpuf